Thứ Sáu, 3/3/2023 | 16:59 GMT +7

Cơ hội việc làm ngành Nuôi trồng thủy sản

NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Cơ hội việc làm:

  • 100% sinh viên được Trường cam kết hỗ trợ tìm việc làm đúng ngành sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập thỏa đáng, ưu tiên SINH VIÊN NAM.
  • Tại cơ quan quản lý Nhà nước: Chuyên viên các bộ phận thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Sở NN&PTNT, phòng NN&PTNT;
  • Tại các Công ty, Doanh nghiệp, Trang trại sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản trong nước hoặc tại nước ngoài theo các dự án liên kết với khoa/bộ môn Nuôi trồng thủy sản – Đại học Hạ Long.
  • Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ có ngành thủy sản;
  • Có khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: khả năng tự nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng; khả năng tiếp tục học tập nâng cao lên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

BÌNH LUẬN