Thứ Tư, 8/5/2024 | 16:17 GMT +7

Triển khai nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/09/2023

73/2023/NĐ-CP ngày 29/09/2023

Triển khai nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/09/2023

Khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Xem nội dung đầy đủ tại đây

BÌNH LUẬN