Thứ Sáu, 3/5/2024 | 16:04 GMT +7

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử, điều chỉnh phần mềm

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử, điều chỉnh phần mềm đảm bảo triển khai 02 nhóm TTHC liên thông, Kết luận Hội nghị giao ban Tổ công tác Đề án 06/CP tháng 4/2024

Xem chi tiết .tại đây

BÌNH LUẬN