Thứ Ba, 3/11/2020 | 11:38 GMT +7

Hưởng ứng Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2020-2021

Trường Đại học Hạ Long xây dựng Kế hoạch số 961/KH-ĐHHL ngày 11/09/2020 về việc hưởng ứng Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2020-2021

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh Ninh lần thứ VII được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát hiện và khai thác khả năng sáng tạo của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tìm kiếm các mô hình, sản phẩm, giải pháp mới và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ KHKT vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống xã hội, phục vụ giáo dục đào tạo, cải cách hành chính công… Đồng thời tuyển chọn, trao thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã tạo ra những mô hình, sản phẩm, giải pháp nổi bật, có tính mới, tính sáng tạo cao và gửi dự thi tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh Ninh lần thứ VIII do tỉnh Quảng Ninh tổ chức, Trường Đại học Hạ Long nhiệt liệt kêu gọi các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh trong trường có các đề tài, giải pháp đáp ứng yêu cầu trong thể lệ Hội thi có thể đăng kí tham dự Hội thi. (Kế hoạch cụ thể và Hướng dẫn tham dự Hội thi trong file đính kèm).

Tham dự Hội thi, ngoài những quy định và quyền các tác giả được hưởng theo thể lệ của Ban Tổ chức Hội thi, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Hạ Long có đề tài, giải pháp tham dự và đạt giải Hội thi còn được hưởng quyền lợi như sau:

 • Được nhận giấy khen của Hiệu trưởng kèm theo tiền thưởng của Trường Đại học Hạ Long theo các mức:
  • Giải nhất: 2.000.000 đ/đề tài, giải pháp;
  • Giải nhì: 1.500.000 đ/ đề tài, giải pháp;
  • Giải ba: 1.000.000 đ/đề tài, giải pháp;
  • Giải khuyến khích: 500.000 đ/đề tài, giải pháp.
 • Tính giờ nghiên cứu khoa học
  • Đối với cán bộ, giảng viên
   • Đề tài, giải pháp đạt giải của Ban Tổ chức được 150 giờ/thành viên/đề tài, giải pháp; các tác giả/nhóm tác giả được ưu tiên trong xét duyệt các danh hiệu thi đua (áp dụng đối với thành viên có mức đóng góp từ 30% trở lên);
   • Đề tài, giải pháp qua vòng sơ loại của trường, được gửi đi dự thi nhưng không đạt giải của Ban Tổ chức được tính 10 giờ/thành viên/ đề tài, giải pháp
   • Giảng viên hướng dẫn học sinh, sinh viên có đề tài/giải pháp đạt giải được tính 40 giờ/đề tài, giải pháp;
  • Đối với học sinh, sinh viên: được ghi nhận thành tích vào bảng xếp loại học tập toàn khóa.

Tác giả/nhóm tác giả thực hiện đề tài, giải pháp gửi hồ sơ dự thi về phòng HTQT&QLKH; gửi file mềm qua địa chỉ email: Vuthithuhuong@daihochalong.edu.vn. Thời gian nộp: trước ngày 31/5/2021.

Tài liệu đính kèm:

 1. Kế hoạch Hưởng ứng Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII
 2. Kế hoạch Tổ chức Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII
 3. Thể lệ Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII

BÌNH LUẬN