Thứ Hai, 8/3/2021 | 09:54 GMT +7

Văn bản biểu mẫu, quy chế trong hợp tác quốc tế

Văn bản, quy chế trong Hợp tác quốc tế

I. Quy chế trong hợp tác quốc tế

STT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG
1 Quyết định về tổ chức và quản lý hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam Tải về
2 Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Tỉnh Quảng Ninh Tải về

II. Biên bản ghi nhớ/ Thoả thuận hợp tác với đối tác trong và ngoài nước

STT Loại văn bản  Tên đối tác- Quốc gia Ngày ký Ngày hiệu lực Người ký Nội dung
1 Thỏa thuận hợp tác Trường Đại học Ngoại thương
Việt Nam
01/07/2016 01/07/2016 Hiệu trưởng Vũ Thị Thu Thủy Tải về
2 Biên bản ghi nhớ Trường Đại học Asahikawa
Nhật Bản
28/11/2017 28/11/2017 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Vỹ Tải về
3 Thỏa thuận hợp tác Trường Đại học kỹ thuật Quảng Tây
Trung Quốc
23/3/2017 23/3/2017 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Vỹ Tải về
4 Thỏa thuận hợp tác Trường Đại học Du lịch Quế Lâm
Trung Quốc
24/3/2017 24/3/2017 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Vỹ Tải về
5 Thỏa thuận hợp tác Trường Đại học Bách khoa Quế Lâm
Trung Quốc
24/3/2017 24/3/2017 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Vỹ Tải về
6 Thỏa thuận hợp tác Trường Đại học Mân Giang
Trung Quốc
19/12/2017 19/12/2017 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Vỹ Tải về
7 Thỏa thuận hợp tác Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo
Trung Quốc
27/6/2018 27/6/2018 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Vỹ Tải về
8 Biên bản ghi nhớ Học viện Hoàng gia Melborn
Úc
18/5/2019 18/5/2019 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Vỹ Tải về
9 Biên bản ghi nhớ Đại học Khoa học ứng dụng Hanze Hà Lan 24/5/2019 24/5/2019 Phó Hiệu trưởng Phan Thị Huệ Tải về
10 Biên bản ghi nhớ Đại học công nghệ Auckland
New Zealand
18/5/2019 18/5/2019 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Vỹ Tải về
11 Biên bản ghi nhớ Đại học Hùng Vương 31/12/2020 31/12/2020 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Vỹ Tải về

III. Biểu mẫu

STT
TÊN VĂN BẢN
NỘI DUNG
1 Bảng đăng ký Hội nghị, hội thảo khoa học
2 Bảng đăng ký kế hoạch đoàn ra đi công tác, học tập, làm việc, tham dự hội thảo….
3 Bảng đăng ký kế hoạch đoàn ra việc riêng

BÌNH LUẬN