Thứ Hai, 29/10/2018 | 14:26 GMT +7

Hướng dẫn một số công tác đào tạo ĐHHL

1. Các văn bản phổ biến TT Số hiệu văn bản Tên văn bản Thời gian ban hành 1 736/HD-ĐHHL Hướng dẫn thực hiện Đề án Tiếng Anh cho các khóa tuyển sinh trước 2018 Tải về tại đây 25/09/2018 2 831/KH-ĐHHL Kế hoạch thực tập nghề nghiệp cho các hệ đào tạo ngoài sư phạm Tải […]

1. Các văn bản phổ biến

TT Số hiệu văn bản Tên văn bản Thời gian ban hành
1 736/HD-ĐHHL Hướng dẫn thực hiện Đề án Tiếng Anh cho các khóa tuyển sinh trước 2018 Tải về tại đây 25/09/2018
2 831/KH-ĐHHL Kế hoạch thực tập nghề nghiệp cho các hệ đào tạo ngoài sư phạm Tải về tại đây 22/10/2018
3 852/HD-ĐHHL Kế hoạch triển khai khóa luận tốt nghiệp 2018 – 2019 (Chú ý: Khi hoàn thành khóa luận, sinh viên không cần phải làm Tóm tắt khóa luận)

Tải về tại đây

25/10/2018
4 540/HD/ĐHHL Cách quy đổi điểm từ bài thi năng lực sang điểm học phần Tiếng Anh

Tải về tại đây

04/09/2019
5 Cách quản lý điểm của giảng viên trên phần mềm Unisoft

Tải về tại đây

6
7
8
9
10

2. Các biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo dành cho giảng viên

TT Văn bản mẫu Ghi chú
1  Đề nghị điều chỉnh, bổ sung điểm thành phần các học phần

Tải về tại đây

2 Đề nghị thay đổi giờ giảng Tải về tại đây
3 Mẫu văn bản sử dụng trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Tải về tại đây Các Khoa đào tạo thống nhất sử dụng các biểu mẫu này, các bước tiến hành thực hiện theo văn bản 852.
4 Mẫu trình bày bìa khóa luận tốt nghiệp Tải về tại đây
5 Đơn xin xét tốt nghiệp (dành cho sinh viên năm cuối chuẩn bị xét tốt nghiệp, hoàn thiện hồ sơ) Tải về tại đây
6
7
8
9
10

BÌNH LUẬN