Thứ Ba, 9/8/2022 | 15:15 GMT +7

Quyết định thực hiện chế độ miễn học phí đối với sinh viên ngành Sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, học kỳ II năm học 2021-2022

337- QĐ miễn HP Sư phạm  

337- QĐ miễn HP Sư phạm

 

BÌNH LUẬN