Thứ Năm, 22/4/2021 | 14:48 GMT +7

QĐ V/v thực hiện chế độ giảm học phí đối với học sinh khoa Nghệ thuật tại Trường ĐH Hạ long theo NĐ 86/2015/NĐ-CP học kỳ II năm học 2020-2021

QĐ giảm 70% HP NT DS giảm 70% HP NTDS giảm 70% HP NT

QĐ giảm 70% HP NT DS giảm 70% HP NTDS giảm 70% HP NT

BÌNH LUẬN