Chủ Nhật, 17/6/2018 | 13:55 GMT +7

Ngành Cao đẳng Hội họa

Chương trình đào ngành Cao đẳng Hội họa, nhằm đào tạo cử nhân thực hành nghề hội họa ở trình độ cao đẳng, có đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong nghề nghiệp; phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống và sức khỏe tốt, để có thể làm việc đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực mỹ thuật nói chung và chuyên ngành hội họa nói riêng.

Chương trình được thiết kế dựa trên nội dung tham khảo từ chương trình của khung của Bộ VHTT&DL, Chương trình đào tạo của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, mẫu quy định theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH, đảm bảo tính chất lượng về chuyên môn, tính khoa học trong thiết kế.

1. Thời gian học: 3 năm (06 học kỳ)

2. Địa điểm: Khoa Nghệ thuật – trường Đại học Hạ Long (Cơ sở 2 Trường ĐH Hạ Long, số 58 – Nguyễn Văn Cừ – Hạ Long – Quảng Ninh)

3. Triển vọng nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên (SV) có thể lựa chọn làm việc ở một trong số các vị trí sau:

  • Công tác tại các cơ sở có hoạt động văn hoá quần chúng
  • Tham gia hoạt động phong trào mỹ thuật chuyên nghiệp, hoặc không chuyên
  • Giảng dạy mỹ thuật tại các cơ sở bồi dưỡng nghệ thuật (sau khi học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

4. Cấu trúc chương trình: 88 tín chỉ

  • Khối kiến thức đại cương: 12 tín chỉ
  • Khối kiến thức cơ sở ngành: 18 tín chỉ
  • Khối kiến thức  chuyên ngành: 49 tín chỉ
  • Khối kiến thức tự chọn: 05 tín chỉ
  • Khối kiến thức thực hành, thực tập: 04 tín chỉ

5. Kinh nghiệm tích lũy sau chương trình:

Với các giờ thực hành chuyên ngành được duy trì đều đặn trong các tuần học, ngoài việc rèn luyện những kỹ năng về chuyên môn, SV còn đúc kết thêm những kinh nghiệm để tự luyện tập, sáng tác tranh. Bên cạnh đó, thời gian tham gia vào các giờ thực tế, thực tập sẽ là điều kiện thuận lợi để SV có thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động, sáng tác mỹ thuật.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Thiền – Trưởng bộ môn Mỹ thuật

ĐT: 0983928528, E-mail: Nguyenthienhl@gmail.com

BÌNH LUẬN