Thứ Năm, 14/3/2019 | 08:51 GMT +7

GIỚI THIỆU KHOA VĂN HÓA

Khoa Văn hoá - Đại Học Hạ Long là một đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Đại học Hạ Long được thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 2015, từ tiền thân là tổ nghiệp vụ văn hoá của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

I. Giới thiệu chung

* Tên đơn vị: Khoa Văn hoá – Trường Đại Học Hạ Long

* Địa chỉ: Cơ sở 2A – Đường Nguyễn Văn Cừ – Phường Hồng Hải – TP.  Hạ Long – Quảng Ninh

* Điện thoại: 02303 3.812.319

* Email: khoavanhoa.dhhl@moet.edu.vn

 II. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hoá trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Quản lý văn hoá để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hoá nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hoá Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

III. Cơ cấu tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN