Thứ Hai, 29/4/2024 | 23:06 GMT +7

Chi bộ Khoa Thủy sản cử quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III năm 2024

hực hiện Quyết định số 801- QĐ/ĐUK về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa III năm 2024  ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, chi bộ Khoa Thủy sản cử quần chúng ưu tú Lê Thị Thanh Hương – sinh viên lớp NTTSK6 tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng từ ngày 10/4 đến ngày 17/4 tại Hội trường B, Liên cơ quan số 4, Thành phố Hạ Long.

Thực hiện Quyết định số 801- QĐ/ĐUK về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa III năm 2024  ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, chi bộ Khoa Thủy sản cử quần chúng ưu tú Lê Thị Thanh Hương – sinh viên lớp NTTSK6 tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng từ ngày 10/4 đến ngày 17/4 tại Hội trường B, Liên cơ quan số 4, Thành phố Hạ Long.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được trao đổi, nghiên cứu những nội dung quan trọng trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 5 chuyên đề cơ bản: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài việc tập trung nghiên cứu nội dung các chuyên đề trên lớp học, các học viên trong lớp còn được học tập thực tế tạ Bảo tàng Quảng Ninh và cùng trao đổi, thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa.

Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên. Kết quả học tập tại lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú là một trong những điều kiện để chi bộ Khoa Thủy sản xem xét kết nạp đảng cho quần chúng Lê Thị Thanh Hương trong thời gian tới.

Quần chúng Lê Thị Thanh Hương lớp NTTSK6 chụp ảnh lưu niệm cùng lớp học trong buổi bế giảng

Quần chúng Lê Thị Thanh Hương lê nhận giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (Đứng thứ hai từ bên phải sang)

Quần chúng Lê Thị Thanh Hương (đứng giữa cầm micro) tham gia tiết mục văn nghệ trong buổi bế giảng lớp học 

Chi bộ Khoa Thủy sản

 

BÌNH LUẬN