Thứ Sáu, 10/4/2020 | 11:08 GMT +7

Đội ngũ cán bộ Khoa Sư phạm

Họ và tên: Vũ Vương Trưởng Chức vụ: Bí thư chi bộ; Trưởng khoa Học vị/học hàm: Tiến sĩ, giảng viên chính Email: vuvuong truong@daihochalong.edu.vn Điện thoại: 0976955888 Nhiệm vụ: Điều hành mọi công việc của khoa, chi bộ Họ và tên: Đặng Quang Rinh Chức vụ: P.Bí thư chi bộ; P.Trưởng khoa, trưởng bộ […]

 • Họ và tên: Vũ Vương Trưởng
 • Chức vụ: Bí thư chi bộ; Trưởng khoa
 • Học vị/học hàm: Tiến sĩ, giảng viên chính
 • Email: vuvuong truong@daihochalong.edu.vn
 • Điện thoại: 0976955888
 • Nhiệm vụ: Điều hành mọi công việc của khoa, chi bộ
 • Họ và tên: Đặng Quang Rinh
 • Chức vụ: P.Bí thư chi bộ; P.Trưởng khoa, trưởng bộ môn Giáo dục mầm non
 • Học vị/học hàm: Thạc sĩ , giảng viên chính
 • Email: rinhdangquang.c17@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0912569456
 • Nhiệm vụ:
  • Điều hành công việc của khoa, của chi bộ theo sự phân công.
  • Giảng dạy tại khoa Sư phạm và khoa KHCB
 • Họ và tên: Phạm Minh Lương
 • Chức vụ: Phụ trách tổ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
 • Học vị/học hàm: Thạc sĩ, giảng viên chính
 • Email: phamthiminhluong@daihochalong.edu.vn
 • Điện thoại: 0984232168
 • Nhiệm vụ:
  • Phụ trách tổ chuyên môn
  • Giảng dạy tại khoa Sư phạm
 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Tới
 • Học vị/học hàm:  Thạc sĩ
 • Email: Huutoits1977@gmail.com
 • Điện thoại: 0984319677
 • Nhiệm vụ:
  • Trợ lí giáo vụ khoa
  • Giảng dạy tại khoa Sư phạm

 

 • Họ và tên: Bế Thị Thu Huyền
 • Học vị/học hàm:  Tiến sĩ
 • Email: thuhuyen.daihochalong@gmail.com
 • Điện thoại: 0904976080
 • Nhiệm vụ: Giảng dạy tại khoa Sư phạm
 

 • Họ và tên: Bùi Văn Chương
 • Học vị/học hàm: Thạc sĩ, giảng viên chính
 • Email: buivanchuong@daihochalong.edu.vn
 • Điện thoại: 0914628884
 • Nhiệm vụ: Giảng dạy tại khoa Sư phạm

 

 

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Mến
 • Học vị/học hàm: Thạc sĩ, giảng viên chính
 • Email: menntcdsp@gmail.com
 • Điện thoại: 0902067987
 • Nhiệm vụ: Giảng dạy tại khoa Sư phạm

 

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
 • Học vị/học hàm: Thạc sĩ
 • Email: huongnguyenthi@cdspqninh.edu.vn
 • Điện thoại: 0936795456
 • Nhiệm vụ: Giảng dạy tại khoa Sư phạm

 

 • Họ và tên: Nguyễn Minh Huệ
 • Học vị/học hàm: Thạc sĩ
 • Email: minhhue52@gmail.com
 • Điện thoại: 0913640502
 • Nhiệm vụ: Giảng dạy tại khoa Sư phạm
 • Họ và tên:Nguyễn Ngọc Quỳnh
 • Học vị/học hàm: Thạc sĩ
 • Email: quynhnguyenngoc.c17@moet.edu.vn
 • Điện thoại: 0948082951
 • Nhiệm vụ: Giảng dạy tại khoa Sư phạm

 

 • Họ và tên: Hà Ngọc Yến
 • Học vị/học hàm: Thạc sĩ
 • Email: hayen.qn@gmail.com
 • Điện thoại: 0984479255
 • Nhiệm vụ: Giảng dạy tại khoa Sư phạm

 

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thái
 • Học vị/học hàm: Thạc sĩ
 • Email: nguyenthiminhthai@daihochalong.edu.vn
 • Điện thoại: 0904826004
 • Nhiệm vụ: Giảng dạy tại khoa Sư phạm
 • Họ và tên: Phùng Thị Lượt
 • Học vị/học hàm: Thạc sĩ
 • Điện thoại: phungthiluot@daihochalong.edu.vn
 • Điện thoại: 0983342862
 • Nhiệm vụ: Giảng dạy tại khoa Sư phạm