Thứ Sáu, 16/10/2020 | 16:21 GMT +7

Chi bộ khoa Cơ bản tổ chức thành công sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020

Ngày 10 tháng 10 năm 2020, chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 10 tháng 10 năm 2020, chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với mục đích nâng cao nhận thức của đảng viên trong chi bộ, giảng viên trong khoa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề năm và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng các cấp.

Toàn cảnh hội nghị chuyên đề của chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản

Về nội dung, hội nghị đã nghe một báo cáo đề dẫn và 4 tham luận xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh …

Hội nghị nghe báo cáo đề dẫn: ““Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đồng chí Bùi Thúy Hằng, bộ môn Chính trị – pháp luật trình bày.

Sau khi nghe các báo cáo, chủ tọa hội nghị đã tổ chức trao đổi, làm rõ và thảo luận các ý kiến của các báo cáo, tham luận. Hội nghị đã nhận định đây là vấn đề quan trọng, việc tổ chức hội nghị là cần thiết vì chuyên đề sẽ giúp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo với ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên, giảng viên trong thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị thảo luận về vội dung các tham luận

ThS. Trần Thị Hòa

BÌNH LUẬN