Thứ Ba, 15/6/2021 | 10:39 GMT +7

Chi bộ Tổ chức – Hành chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Biện pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ”.

Ngày 04/6/2021, chi bộ Tổ chức – Hành chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021 với chủ đề “Biện pháp nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ”.

Sau 5 năm được thành lập, Trường Đại học Hạ Long đã từng bước khẳng định vai trò và vị thế của mình trong đời sống xã hội, cùng với đó các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà trường cũng dần được thực hiện một cách bài bản, trong đó có công tác văn thư và lưu trữ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan của một cơ sở giáo dục đại học mới được thành lập, cho nên công tác văn thư và lưu trữ cũng còn tồn tại những mặt chưa làm được cần thực hiện có chất lượng và hiệu quả.

Thông qua báo cáo đề dẫn của đồng chí Nguyễn Văn Lâm (Phó Trưởng phòng, phụ trách công tác hành chính), các đảng viên chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính có cái nhìn tổng thể về thực trạng công tác văn thư và lưu trữ trong thời gian qua. Những mặt ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân được thảo luận làm sáng tỏ; từ đó Chi bộ đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới, trong tập trung thực hiện 07 biện pháp chủ yếu sau đây:

Một là: Xác định công tác văn thư, lưu trữ là công việc bắt buộc và rất quan trọng cần tập trung chỉ đạo thực hiện đúng, đủ theo quy định;

Hai là: Kiểm soát chặt chẽ văn bản đi đúng quy định, thể thức văn bản hiện hành;

Ba là: Đảm bảo an toàn văn bản đi, đến, có biện pháp sao lưu dự phòng;

Bốn là: Quản lý con dấu, chữ ký điện tử chặt chẽ;

Năm là: Đẩy mạnh hoạt động lưu trữ, hướng dẫn đôn đốc hồ sơ lưu trữ, theo dõi, đánh giá báo cáo lập hồ sơ công việc;

Sáu là: Cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ tăng cường tự học và tự bồi dưỡng đồng thời chủ động tham gia các đợt tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ;

Bảy là: Tăng cường trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ.

Nguyễn Văn Lâm – Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế

BÌNH LUẬN