Thứ Bảy, 20/2/2021 | 10:00 GMT +7

THÔNG TIN VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Tháng 3/2015: Công đoàn Trường Đại học Hạ Long đã được thành lập (Theo Quyết định số 57/QĐ-LĐLĐ ngày 18/3/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh).

I – LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Căn cứ  Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hạ Long trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Tháng 3/2015: Công đoàn Trường Đại học Hạ Long đã được thành lập (Theo Quyết định số 57/QĐ-LĐLĐ ngày 18/3/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh).

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hạ Long trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ban chấp hành lâm thời : gồm 15 đồng chí.

Trong đó Ban Thường vụ có 05 đồng chí.

Ban chấp hành: 03 đồng chí

1/ Đồng chí: Nguyễn Hữu Sinh : Chủ tịch

2/ Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Lan: Phó Chủ tịch

3/ Đồng chí: Hoàng Thị Thu Giang: Phó Chủ tịch.

Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở: 03 đồng chí.

Tháng 11/2015 : Công đoàn Trường Đại học Hạ Long tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I ( nhiệm kỳ 2015-2020)

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định công nhận Ban chấp hành Công đoàn; Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường Đại học Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 ( Theo Quyết định số 229/QĐ-LĐLĐ ngày 25/11/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh)

Trong đó Ban chấp hành công đoàn: 14 đồng chí

Ban Thường vụ: 04 đồng chí

Ban Chấp hành : 03 đồng chí

1/ Đồng chí: Phạm Thị Dung – Chủ tịch

2/ Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Lan- Phó Chủ tịch

3/ Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn- Phó Chủ tịch

Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở: 03 đồng chí.

Tháng 8/2019: Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hạ Long chuyển về trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ninh (Theo Quyết định số 427/QĐ-LĐLĐ ngày 23/7/2019 Của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh)

Tháng 3/2020: Kiện toàn Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Hạ Long đối với đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan ( Theo Quyết định số 25/ QĐ-CĐVC ngày 06/3/2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ninh)

Tháng 01/2021: Kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hạ Long đối với đồng chí: Mạc Thị Mận ( Theo Quyết định số 10/ QĐ-CĐVC ngày 20/01/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh)

II – CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Chấp hành Công đoàn Trường : 13 đồng chí

 1. Nguyễn Thị Ngọc Lan – Chủ tịch Công đoàn
 2. Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch
 3. Mạc Thị Mận – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công.
 4. Hoàng Thị Thu Giang – Ủy viên BTV
 5. Bùi Thu Hiền – Ủy viên BCH
 6. Lê Thị Thu – Ủy viên BCH
 7. Nguyễn Thị Thùy Dương – Ủy viên BCH
 8. Bùi Văn Chương – Ủy viên BCH
 9. Bùi Thị Lan Hương – Ủy viên BCH
 10. Nguyễn Thị Thương – Ủy viên BCH
 11. Vũ Hằng Thư – Ủy viên BCH
 12. Lê Thị Bình Thuận – Ủy viên BCH
 13. Nguyễn Văn Quang – Ủy viên BCH

Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở: 03 đồng chí

 1. Vũ Hằng Thư- Chủ nhiệm UBKT
 2. Phạm Thị Tuyết Hạnh- Ủy viên
 3. Bùi Văn Lợi- Ủy viên

III – Ban Thanh tra Nhân dân: 05 đồng chí

 1. Nguyễn Mai Hùng- Trưởng Ban
 2. Nguyễn Doãn Hùng- Thành viên
 3. Bùi Văn Lợi – Thành viên
 4. Bùi Thị Hằng Nga- Thành viên
 5. Bùi Thu Thủy- Thành viên

IV – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2015: Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015” (Quyết định số 267/QĐ-LĐLĐ ngày 25/12/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh)

Năm 2016: Cờ của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Công đoàn cơ sở xuất sắc dẫn đầu phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2016

Năm 2017: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Văn hóa – Thể thao” năm 2017 (Quyết định số 2089/QĐ-LĐ ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

Năm 2018: Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018”(Quyết định số 275/QĐ-LĐLĐ ngày 25/12/2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh)

Năm 2019: Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020 (Quyết định số 690/QĐ-LĐLĐ ngày 03/7/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh)

Năm 2020: Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020”(Quyết định số 825/QĐ-LĐLĐ ngày 21/12/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh)

BÌNH LUẬN