Tin tức sự kiện

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG  NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Hạ Long  là một trong những Khoa đầu tiên được thành lập, nhằm cung cấp kỹ sư CNTT cho tỉnh Quảng Ninh và các vùng lân cận