Thứ Tư, 10/7/2024 | 15:31 GMT +7

Tạp chí khoa học Đại học Hạ Long được hội đồng giáo sư nhà nước phê duyệt vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024

Ngày 05/7/2024, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024. Theo đó, Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục tính điểm cho 4 ngành: Kinh tế, Văn hóa, Du lịch, và Văn học, mỗi ngành được tính mức điểm từ 0 - 0,25 điểm.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục tính điểm cho 4 ngành:
– Du lịch
– Văn hoá, Nghệ thuật
– Văn học
– Kinh tế

Mỗi ngành được tính mức điểm từ 0 – 0,25 điểm.

Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động theo Giấy phép số 708/GP-BTTTT ngày 03/11/2021, được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN 2815-5521. Hội đồng Biên tập Tạp chí bao gồm các Giáo sư, chuyên gia đầu ngành, có uy tín từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long số ra mới nhất

Sau gần 03 năm hoạt động, tính đến tháng 06/2024, Tạp chí đã xuất bản được 13 số (bao gồm 11 số thường kỳ, 1 số đặc biệt Chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và 1 số đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2003): Văn hóa – Du lịch trong thế giới hội nhập) với tổng số hơn 160 bài báo khoa học thuộc các lĩnh vực Kinh tế, Du lịch, Văn hóa, Ngôn ngữ, Giáo dục học,  Công nghệ thông tin, Môi trường, Thủy sản, Văn học, Triết học, Chính trị học. Các bài viết của Tạp chí phải tuân thủ các nguyên tắc có tính mới, có giá trị khoa học, chưa từng được công bố và không sao chép…và đều trải qua quá trình thẩm định, phản biện chặt chẽ, khách quan, vì vậy khi xuất bản đều đảm bảo chất lượng khoa học và được cộng đồng khoa học đón nhận, đánh giá cao. Cùng với việc đều đặn xuất bản các số Tạp chí theo đúng kế hoạch, các hoạt động cập nhật bài viết của tạp chí trên website và chuyên trang Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online – VJOL) cũng được thực hiện đầy đủ và thường xuyên.

Việc được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cho 4 ngành Kinh tế, Văn hóa, Du lịch và Văn học chỉ sau gần 3 năm hoạt động là bước tiến lớn trên chặng đường phát triển của Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long, khẳng định sự công nhận của cộng đồng khoa học đối với chất lượng của Tạp chí. Đây cũng là động lực để nhà trường đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố các công trình khoa học có chất lượng, động lực để Ban Biên tập Tạp chí tiếp tục nâng cao chất lượng của Tạp chí để đạt được những thành tựu lớn hơn trong thời gian tới.

Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long luôn chào đón các nhà khoa học, giảng viên, học viên, nghiên cứu viên trong và nước tham gia gửi bài và cộng tác với Tạp chí để Tạp chí mang đến độc giả những công trình khoa học có giá trị học thuật và giá trị thực tiễn cao. Địa chỉ liên hệ gửi bài: Email bbtkh@daihochalong.edu.vn, điện thoại 0916099189, 0962695469, 0915558456.

Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm năm 2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước:

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-25-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2024_788/

Địa chỉ truy cập Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long:

https://uhl.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc/

Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long (vjol.info.vn)

Nguyễn Thúy Ngân – Phòng HTQT&QLKH

BÌNH LUẬN