Thứ Hai, 19/11/2018 | 19:07 GMT +7

Giới thiệu về trung tâm thực hành nghệ thuật

Trung tâm Thực hành Nghệ thuật * Địa chỉ: Trường Đại học Hạ Long- Cơ sở 2B - Số 58 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh * Điện thoại liên hệ: 02033..912 318

 

Tên đơn vị: Trung tâm Thực hành Nghệ thuật

– Địa chỉ: Trường Đại học Hạ Long- Cơ sở 2B

  Số 58 – Đường Nguyễn Văn Cừ – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

– Điện thoại liên hệ: 02033..912 318

– E-mail: ttnghethuat.dhhl@moet.edu.vn

  1. Chức năng nhiệm vụ:

Trung tâm thực hành nghệ thuật thực hiện các  chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Trường Đại học hiện hành.Tham mưu giúp Hiệu trưởng các mặt công tác sau:

– Quản lý giảng viên, nhân viên, diễn viên, người lao động khác và người học thuộc đơn vị theo phân cấp của hiệu trưởng; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngày càng hoàn thiện theo nhu cầu phát triển.

– Tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên khoa văn hóa, nghệ thuật thực tập, thực hành biểu diễn, sáng tác, biên đạo các chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật.

– Phối hợp với các tổ chức xã hội liên quan đến ngành nghề đào tạo để thực hành, thực tập, tổ chức biểu diễn, thiết kế, sáng tác, biên đạo… ứng dụng thực nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật.

– Bồi dưỡng nguồn năng khiếu nghệ thuật, bồi dưỡng nâng cao các chuyên ngành nghệ thuật theo nhu cầu xã hội.

– Thiết kế, biên tập, dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ chính trị, chuyên môn và nhu cầu xã hội, in và lưu hành các ấn phẩm Tài văn hóa, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn và nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Quản lý, sử dụng, đề xuất bảo dưỡng sửa chữa tài sản trang thiết bị đảm bảo phục vụ yêu cầu chuyên môn.

– Tổ chức các phong trào thi đua, phối kết hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện báo cáo theo quy định.

BÌNH LUẬN