Thứ Hai, 19/11/2018 | 18:58 GMT +7

Giới thiệu đội ngũ cán bộ Trung tâm Thực hành nghệ thuật

- Địa chỉ: Trường Đại học Hạ Long- Cơ sở 2B Số 58 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh Điện thoại liên hệ: 02033..912 318

Tổ chức

GIÁM ĐỐC

1

Trần Thị Minh Ngọc

– Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên ( V.07.01.03 )

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục

– Trình độ lý luận : Cao cấp lí luận chính trị

– Điện thoại:  0913.077.915

– E-mail:       minhngocvhnt@gmail.com

                                         

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

 

2

Phạm Đông Hà

– Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên (  A1- 01.003 )

– Trình độ chuyên môn: Đại học Quản Lý Văn hóa

– Trình độ lý luận:

– Điện thoại:  0913.060.548

– E-mail:       haamthanh@gmail.com

3

Vũ Việt Hồng

– Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên ( V.07.01.03 )

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sáng tác âm nhạc

– Trình độ lý luận:

– Điện thoại:  0988.186.668

– E-mail:       vvh.music@gmail.com

 

CÁC GIẢNG VIÊN

 

4

Đặng Thị Thu Hiền

– Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên ( V.07.01.03 )

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận và PPDH âm nhạc

– Điện thoại:  0904.227.880

– E-mail:       hienha2003@gmail.com

5

Phạm Huy Anh

– Chức danh nghề nghiệp: Diễn viên ( V.10.04.14 )

– Trình độ chuyên môn: Đại học Thanh nhạc

– Điện thoại: 0902.155.162

– E-mail:      Mrphamhuyanh@gmail.com

6

Bùi Thị Thu Hiền

– Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên ( V.07.01.03 )

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ PPDH Thanh nhạc

– Điện thoại: 0982.835.366

– E-mail:      hienqn888@gmail.com

7

Nguyễn Thị Lệ Quyên

– Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên ( V.07.01.03 )

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận và PPDH âm nhạc

– Điện thoại: 0163.3355.628

– E-mail:      lequyen28052015

8

Nguyễn Minh Phong

– Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên ( V.07.01.03 )

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận và PPDH âm nhạc

– Điện thoại: 0915.697.939

– E-mail:      bachdungphong@gmail.com

9

Phạm Hải Ninh

– Chức danh nghề nghiệp: Nhân viên (  01 – 005 )

– Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm âm nhạc

– Điện thoại: 0912.526.065

– E-mail:      dunglinhdan@gmail.com

BÌNH LUẬN