Thứ Ba, 5/10/2021 | 10:07 GMT +7

Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của chi bộ khoa Du lịch

Ngày 4/10/2021, chi bộ khoa Du lịch đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tại phòng Hội thảo tầng 7, cơ sở 2A, […]

Ngày 4/10/2021, chi bộ khoa Du lịch đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tại phòng Hội thảo tầng 7, cơ sở 2A, Trường Đại học Hạ Long.

Tham dự có đồng chí Vũ Văn Viện – Bí thư chi bộ khoa Du lịch, các đảng viên trong chi bộ và hơn 30 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện các chi đoàn thuộc Liên chi đoàn khoa Du lịch.

Chi bộ đã mời đồng chí Nguyễn Duy Cường – Đảng uỷ viên Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long, người đã giành giải nhì trong Hội thi Báo cáo viên Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Quảng Ninh trực tiếp báo cáo chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Duy Cường báo cáo nội dung chuyên đề

Chương trình sinh hoạt chuyên đề căn cứ theo Hướng dẫn 08-HD/ĐUK ngày 8/9/2021 của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh với những nội dung cơ bản “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; bài viết“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Nội dung chuyên đề được báo cáo, phổ biến cụ thể, sôi nổi, gắn với thực tiễn tại đơn vị giúp các đảng viên hiểu sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Buổi sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúccủa chi bộ khoa Du lịch đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên khoa Du lịch trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ được các cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên khoa Du lịch vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng chi bộ khoa Du lịch trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Thị Hương

BÌNH LUẬN