Thứ Ba, 19/7/2022 | 16:22 GMT +7

CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KÌ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số  316 -KH/ĐU, ngày  4/4/2022 của Đảng ủy trường Đại học Hạ Long về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2022 - 2025. Sáng ngày 14/7/2022, tại Phòng họp số 2, thư viện Nguyễn Tất Thành Trường Đại học Hạ Long, Chi bộ Khoa Sư phạm đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kì 2022 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã được nghe báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kì 2020- 2022; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Cấp ủy nhiệm kì 2020- 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kì 2022 – 2025 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kì 2022 – 2022.

Trong nhiệm kì qua, Chi bộ lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW do Tỉnh ủy, Đảng bộ cấp trên tổ chức. Duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, của Đảng bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt. Quan tâm công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ Nhà trường đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu.

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mai Hùng – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, đã đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ trong nhiệm kì qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của các cấp cụ thể hoá để triển khai đạt thực hiện. Mỗi công chức, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Phát huy vai trò của mỗi công chức, đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kì tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu Cấp ủy mới gồm 3 đồng chí; Đồng chí Vũ Vương Trưởng, Trưởng khoa Sư phạm tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kì 2022-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí Vũ Vương Trưởng đại diện Cấp ủy mới đã hứa: luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV, nhiệm kì 2022-2025 đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của Đại hội, hy vọng, tập thể Chi bộ Khoa Sư phạm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ đã giao./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

BÌNH LUẬN