Thứ Tư, 17/3/2021 | 11:49 GMT +7

Quy định về đối tượng, điều kiện xét kết hợp năm 2021

Quy định chi tiết về hình thức xét kết hợp năm 2021: sử dụng điểm học bạ hoặc điểm thi THPT của 2 trong 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và chứng chỉ ngoại ngữ/chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh/học sinh giỏi THPT 3 năm liền

Đối tượng Điều kiện xét tuyển Ngành xét tuyển
Đối tượng 1: Sử dụng điểm của 2 trong 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và chứng chỉ ngoại ngữ – Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS 4.5 trở lên;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn (Toán và 01 môn bất kỳ trong danh sách các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển trừ môn Tiếng Anh) đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên; hoặc tổng điểm 02 môn Văn và Toán lớp 12 đạt từ 15 điểm trở lên;

Gồm 11 ngành: 1) Ngôn ngữ Anh; 2) Ngôn ngữ Trung Quốc; 3) Ngôn ngữ Nhật; 4) Ngôn ngữ Hàn Quốc; 5) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 6) Quản trị khách sạn; 7) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 8) Khoa học máy tính; 9) Quản lý văn hóa; 10) Nuôi trồng thủy sản; 11) Quản lý tài nguyên và môi trường.
– Thí sinh có Chứng chỉ năng lực Tiếng Trung Quốc HSK4 trở lên;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn (Toán và 01 môn bất kỳ trong danh sách các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển trừ môn Tiếng Trung Quốc) đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên hoặc tổng điểm 02 môn Văn và Toán lớp 12 đạt từ 15 điểm trở lên;

Gồm 04 ngành: 1) Ngôn ngữ Trung Quốc; 2) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 3) Quản trị khách sạn; 4) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
– Thí sinh có chứng chỉ năng lực Tiếng Nhật N4 trở lên;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn (Toán và 01 môn bất kỳ trong danh sách các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển trừ môn Tiếng Nhật) đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên hoặc tổng điểm 02 môn Văn và Toán lớp 12 đạt từ 15 điểm trở lên;

Ngôn ngữ Nhật
– Thí sinh có chứng chỉ năng lực Tiếng Hàn Quốc TOPIK cấp 3 trở lên;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn (Toán và 01 môn bất kỳ trong danh sách các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển) đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên hoặc tổng điểm 02 môn Văn và Toán lớp 12 đạt từ 15 điểm trở lên;

Ngôn ngữ Hàn Quốc
Đối tượng 2: Sử dụng điểm của 2 trong 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc – Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn tiếng Anh;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn (Toán và 01 môn bất kỳ trong danh sách các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển trừ môn thí sinh đạt giải) đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên;

Gồm 02 ngành: 1) Ngôn ngữ Anh; 2) Ngôn ngữ Hàn Quốc
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn tiếng Anh, tiếng Nhật;

Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn (Toán và 01 môn bất kỳ trong danh sách các môn thuộc các tố hợp xét tuyển trừ môn thí sinh đạt giải) đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên;

Ngôn ngữ Nhật
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn tiếng Anh, tiếng Trung Quốc;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn (Toán và 01 môn bất kỳ trong danh sách các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển trừ môn thí sinh đạt giải) đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên;

Ngôn ngữ Trung Quốc
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở một trong các môn tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Toán, Vật lý, Hóa học;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn bất kỳ trong danh sách các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển trừ môn thí sinh đạt giải đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên.

Gồm 03 ngành: 1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 2) Quản trị khách sạn; 3) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn bất kỳ trong danh sách các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển trừ môn thí sinh đạt giải đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên.

Khoa học máy tính
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển trừ môn thí sinh đạt giải đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên.

Gồm 02 ngành: 1) Nuôi trông thủy sản; 2) Quản lý tài nguyên và môi trường.
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương các môn: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân;

– Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển trừ môn thí sinh đạt giải đạt từ 10 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên.

Quản lý văn hóa
Đối tượng 3: Sử dụng điểm của 2 trong 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và kết quả học sinh giỏi cấp trường

 

Thí sinh là học sinh giỏi 03 năm liền ở bậc THPT và có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 02 môn (Toán và 01 môn bất kỳ trong danh sách các môn thuộc các tố hợp xét tuyển) đạt từ 12 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên.

 

Gồm 11 ngành: 1) Ngôn ngữ Anh; 2) Ngôn ngữ Trung Quốc; 3) Ngôn ngữ Nhật; 4) Ngôn ngữ Hàn Quốc; 5) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 6) Quản trị khách sạn; 7) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 8) Khoa học máy tính; 9) Quản lý văn hóa; 10) Nuôi trồng thủy sản; 11) Quản lý tài nguyên và môi trường.

BÌNH LUẬN