Thứ Bảy, 15/5/2021 | 16:35 GMT +7

Nội dung đào tạo và thi Chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế

Giới thiệu nội dung đào tạo và thi Chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế

1. Chương trình đào tạo

STT NỘI DUNG SỐ TIẾT
I Kiến thức cơ sở ngành  
1 Địa lý Việt Nam 5
2 Lịch sử Việt Nam 5
3 Văn hóa Việt Nam 5
4 Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch 5
5 Lịch sử văn minh thế giới 5
II Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ  
6 Tổng quan du lịch 5
7 Khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam (bao gồm nội dung về quản lý điểm đến du lịch) 5
8 Tâm lý khách du lịch 5
9 Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong hướng dẫn du lịch 5
12 Giao lưu văn hóa quốc tế 5
13 Xuất cảnh hàng không và lưu trú 5
14 Lễ tân ngoại giao 5
10 Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 20
11 Y tế du lịch 10
15 Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế 40
16 Tình huống nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế 10
17 Thực tế nghề nghiệp cuối khóa 20
  Tổng số 160

2. Nội dung và hình thức thi

  • Phần thi lý thuyết: thời gian 150 phút, gồm 2 nội dung
    • Bài trắc nghiệm: Gồm 60 câu hỏi trong đó 25 câu hỏi về 05 chủ đề kiến thức cơ sở ngành và 35 câu hỏi về 09 chủ đề trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ. (60 điểm)
    • Bài tự luận: Gồm ít nhất 02 câu hỏi là tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 02 nội dung trong số 09 chủ đề kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ. (40 điểm)
  • Phần thi thực hành: Đề thi thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế (thời gian 20 phút, trong đó 05 phút chuẩn bị, 10 phút thuyết trình, 05 phút trả lời câu hỏi) gồm 2 phần:
    • Phần thực hành nghiệp vụ hướng du lịch quốc tế: Giới thiệu về di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, khu du lịch, điểm du lịch hoặc chủ đề chuyên biệt khác (về văn hóa, tôn giáo, tự nhiên…) (70 điểm)
    • Trả lời câu hỏi tình huống: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hướng dẫn khách du lịch nội địa/quốc tế (30 điểm).

Đăng ký thi tại đây

BÌNH LUẬN