Thứ Năm, 10/3/2022 | 11:50 GMT +7

Hướng dẫn xét tuyển theo hình thức kết hợp năm 2022

Phương thức xét tuyển kết hợp là xét điểm các môn Toán, Văn (điểm học bạ THPT lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kết hợp với một trong các nội dung: Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, Chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương, Chứng nhận học sinh giỏi 3 năm THPT.

Phương thức xét tuyển kết hợp là xét điểm các môn Toán, Văn (điểm học bạ THPT lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kết hợp với một trong các nội dung sau:

  • Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế gồm: IELTS 4.5 trở lên, HSK4 trở lên, N4 trở lên, TOPIK 3 trở lên
  • Chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc trung ương: gồm các giải Nhất, Nhì, Ba.
  • Chứng nhận học sinh giỏi 3 năm THPT.

Điểm quy đổi các nội dung xét kết hợp xem chi tiết tại đây.

Để được xét kết hợp thí sinh phải đủ các điều kiện sau:

  • Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của 2 môn Văn, Toán hoặc điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 đạt 10 điểm trở lên;
    Tổng điểm 2 môn Văn, Toán và điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi 3 năm liền ở bậc THPT (trong đó, điểm quy đổi kết quả học sinh giỏi 3 năm liền ở bậc THPT nhân đôi) đạt từ 20,00 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

Chi tiết về phương thức xét kết hợp đối với từng ngành như sau:

Đối tượng Nội dung xét kết hợp Ngành xét tuyển
Đối tượng 1: Sử dụng điểm thi TN THPT của 2 môn Văn, Toán hoặc điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 và chứng chỉ ngoại ngữ – Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS 4.5 trở lên; Gồm 11 ngành: 1) Ngôn ngữ Anh; 2) Ngôn ngữ Trung Quốc; 3) Ngôn ngữ Nhật; 4) Ngôn ngữ Hàn Quốc; 5) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 6) Quản trị khách sạn; 7) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 8) Khoa học máy tính; 9) Quản lý văn hóa; 10) Nuôi trồng thủy sản; 11) Quản lý tài nguyên và môi trường.
– Thí sinh có Chứng chỉ năng lực Tiếng Trung Quốc HSK4 trở lên;

 

Gồm 04 ngành: 1) Ngôn ngữ Trung Quốc; 2) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 3) Quản trị khách sạn; 4) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
– Thí sinh có Chứng chỉ năng lực Tiếng Nhật N4 trở lên; Ngôn ngữ Nhật
– Thí sinh có chứng chỉ năng lực Tiếng Hàn Quốc TOPIK cấp 3 trở lên;

 

Ngôn ngữ Hàn Quốc
Đối tượng 2: Sử dụng điểm thi TN THPT của 2 môn Văn, Toán hoặc điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh/TP trực thuộc – Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn tiếng Anh;

 

Gồm 02 ngành: 1) Ngôn ngữ Anh; 2) Ngôn ngữ Hàn Quốc
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn tiếng Anh, tiếng Nhật; Ngôn ngữ Nhật
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương môn tiếng Anh, tiếng Trung Quốc; Ngôn ngữ Trung Quốc
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ở một trong các môn tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Toán, Vật lý, Hóa học; Gồm 03 ngành: 1) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 2) Quản trị khách sạn; 3) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương các môn Toán, Tin, Vật lý, Hóa học; Khoa học máy tính
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học;

 

Gồm 02 ngành: 1) Nuôi trông thủy sản; 2) Quản lý tài nguyên và môi trường.
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương các môn: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân; Quản lý văn hóa
Đối tượng 3: Sử dụng điểm thi TN THPT của 2 môn Văn, Toán hoặc điểm 2 môn Văn, Toán lớp 12 kết quả học sinh giỏi cấp trường – Thí sinh là học sinh giỏi 03 năm liền ở bậc THPT; Gồm 11 ngành: 1) Ngôn ngữ Anh; 2) Ngôn ngữ Trung Quốc; 3) Ngôn ngữ Nhật; 4) Ngôn ngữ Hàn Quốc; 5) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 6) Quản trị khách sạn; 7) Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; 8) Khoa học máy tính; 9) Quản lý văn hóa; 10) Nuôi trồng thủy sản; 11) Quản lý tài nguyên và môi trường.

BÌNH LUẬN