Thứ Hai, 14/5/2018 | 13:46 GMT +7

Học bổng dành cho tân sinh viên 2018

Sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Hạ Long năm 2018 sẽ nhận được nhiều loại học bổng hấp dẫn. Cụ thể gồm: 1. 500 giờ học tiếng Anh miễn phí dành cho tất cả sinh viên. 2. Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển các ngành Công nghệ thông tin; Quản lý […]

Sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Hạ Long năm 2018 sẽ nhận được nhiều loại học bổng hấp dẫn. Cụ thể gồm:

1. 500 giờ học tiếng Anh miễn phí dành cho tất cả sinh viên.

2. Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển các ngành Công nghệ thông tin; Quản lý tài nguyên và môi trường

  • Mức 1 ( 10 suất học bổng = 200% học phí),  có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 27 điểm trở lên.
  • Mức 2 (10 suất học bổng = 100% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên.
  • Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên.

3. Học bổng dành cho học sinh trúng tuyển ngành Nuôi trồng thủy sản

  • Mức 1 (10 suất học bổng = 200% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 24 điểm trở lên.
  • Mức 2 (10 suất học bổng = 100% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 21 điểm trở lên
  • Mức 3 (10 suất học bổng = 50% học phí), có tổng điểm xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) từ 18 điểm trở lên.

4. Học bổng được tài trợ bởi các doanh nghiệp có liên kết với Trường Đại học Hạ Long (nhiều loại)

BÌNH LUẬN