Thứ Tư, 4/3/2020 | 15:29 GMT +7

Hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự

Thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế, Trường Đại học Hạ Long đã rà soát và đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường theo hướng giảm số đầu mối, điều chỉnh phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị và đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hạ Long, Trường Đại học Hạ Long đã ban hành một số quyết định về tổ chức bộ máy và bổ nhiệm viên chức quản lí. Ngày 02/3/2020, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức và nhân sự:

– Quyết định thành lập Khoa Sư phạm trên cơ sở 3 khoa Sư phạm mầm non, Sư phạm tiểu học, Sư phạm trung học; Quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sư phạm; Quyết định đổi tên Phòng Tổ chức – Cán bộ thành Phòng Tổ chức – Thanh tra – Pháp chế; Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Thanh tra – Pháp chế; Quyết định đổi tên Phòng Thanh tra – Khảo thí – Đảm bảo chất lượng thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Quyết định định đổi tên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Giáo lưu văn hoá Việt-Nhật; Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Giáo lưu văn hoá Việt-Nhật;

– Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mai Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Lâm Sưng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sư phạm; Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đặng Quang Rinh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sư phạm…

Dự hội nghị có đồng chí Trần Trung Vỹ (Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng), đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng chức năng.

Ảnh: Đồng chí Trần Trung Vỹ, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, trao Quyết định thành lập Khoa Sư phạm cho tập thể lãnh đạo Khoa

Ảnh: Trao quyết định bổ nhiệm đ/c Nguyễn Mai Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Ảnh: Trao quyết định bổ nhiệm đ/c Nguyễn Lâm Sung giữ chức vụ Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sư phạm

Ảnh: Trao quyết định bổ nhiệm đ/c Nguyễn Lâm Sung giữ chức vụ Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sư phạm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Vỹ, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng đã nhấn mạnh vai trò, cơ hội, thách thức mới đối với Khoa Sư phạm, yêu cầu nhiệm vụ mới đối với các đơn vị được điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí mong rằng trên cương vị công tác mới, các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục phát huy thành tích, cùng tập thể lãnh đạo và viên chức, lao động trong đơn vị đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Lâm Sung đã đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự tín nhiệm của lãnh đạo trường, sẽ không ngừng phấn đấu kế thừa thành tích của đơn vị, từng bước đưa đơn vị ổn định và ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Quang Dũng

BÌNH LUẬN