Thứ Tư, 1/4/2020 | 16:36 GMT +7

Đại học Hạ Long thực hiện 15 ngày “cách ly xã hội”

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 31/3/2020 nhà trường đã ban hành Công văn số 310/ĐHHL-TCTTPC về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Toàn văn Công văn số 310/ĐHHL-TCTTPC như sau:

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Điện khẩn số 05/ĐK-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh, Nhà trường yêu cầu các phòng, khoa, trung tâm triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Các phòng, khoa, trung tâm phổ biến ngay tới toàn thể viên chức, lao động trong đơn vị biết Chỉ thị số 16/CT-TTg, yêu cầu thực hiện nghiêm túc chủ trương cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020.

Trong thời gian này có ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và trùng với dịp lễ Thanh minh, đề nghị viên chức, lao động thực hiện các nghi lễ phù hợp tại nhà, không tổ chức tập trung đông người.

2. Trưởng các đơn vị chủ động và tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc của đơn vị theo chức năng và phân công của Ban Giám hiệu theo hướng bố trí toàn bộ viên chức, lao động ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trên cơ sở vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc (trừ một số trường hợp đặc biệt); tăng cường tổ chức họp trực tuyến (từ xa). Trong thời gian làm việc ở nhà (08 tiếng), yêu cầu viên chức, lao động không sử dụng thời gian để làm việc gia đình, không rời khỏi địa bàn nơi cư trú, thường xuyên giữ liên lạc để xử lý công việc kịp thời và sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất (nếu có).

3. Quy định một số trường hợp đặc biệt cần đến trường làm nhiệm vụ:

(1) Trung tâm Thông tin – Thư viện: Cử người trực kĩ thuật để đảm bảo an toàn hệ thống thông tin.

(2) Phòng Hành chính – Quản trị: Cử người trực trực cơ quan và trực văn thư.

(3) Phòng Kế hoạch-Tài chính: Cử người theo dõi, làm hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động xây dựng; làm báo cáo tài chính, thực hiện chế độ đối với sinh viên Lào.

(4) Trung tâm hỗ trợ sinh viên: Cử người trực y tế, theo dõi sức khỏe của sinh viên nước ngoài ở Trường; kiểm tra bếp ăn tập thể, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn.

4. Việc dạy tiếng Việt cho sinh viên Lào khóa 8: Duy trì hình thức học trực tuyến, sinh viên chia làm 06 nhóm học tại giảng đường, giảng viên giảng dạy tại nhà trên phần mềm zoom. Giảng viên hướng dẫn sinh viên kịp thời thông báo với Trung tâm Thông tin thư viện để hỗ trợ kỹ thuật khi cần.

5. Yêu cầu Công ty Trường Minh:

(1) Tăng cường giám sát người ra vào trường đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch; không cho người lạ vào Trường khi không có ý kiến của Lãnh đạo Trường và các Phòng thuộc Trường; đảm nhiệm việc đo nhiệt độ, ghi chép sổ theo dõi hằng ngày.

(2) Riêng đội ngũ lao động phục vụ tại bếp ăn nhà Trường: Cử người thường trực (không về nhà) phục vụ lưu học sinh Lào, việc mua bán thực phẩm giao dịch theo phương thức đặt hàng, giao nhận tại cổng bảo vệ.

(3) Cắt giảm nhân công làm công tác vệ sinh môi trường trong thời gian 15 ngày kể từ 01/4/2020; duy trì việc phun khử khuẩn tại 06 phòng học trực tuyến của sinh viên Lào tại nhà B (giảng đường 09 tầng).

6. Giao Phòng Kế hoạch-Tài chính: Làm việc với nhà thầu xây dựng thống nhất di chuyển công nhân về ở tại công trình để bảo dảm tiến độ xây dựng; có văn bản cam kết của công nhân không di chuyển ra khỏi phạm vi công trình trong thời gian 15 ngày cách ly toàn xã hội. Sau thời gian trên di chuyển ra khỏi công trình (về nhà trọ).

Yêu cầu trưởng các phòng, khoa, trung tâm khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

BÌNH LUẬN