Thứ Ba, 26/5/2020 | 11:05 GMT +7

Bộ GDĐT chuẩn bị tổ chức thi thăng hạng lên Giảng viên chính và Giảng viên cao cấp

...

Ngày 25/5/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 2 công văn triển khai việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên giảng viên chính và giảng viên cao cấp:

– Công văn số 1808/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) năm 2020;

– Công văn số 1809/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020.

Theo đó, kì thi thăng hạng CDNN giảng viên chính sẽ tổ chức đối với giảng viên các trường trực thuộc Bộ, còn kì thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp sẽ tổ chức đối với giảng viên tất cả các trường trong cả nước.

Thời gian thi dự kiến vào quý III năm 2020.

Đề nghị các khoa, phòng, trung tâm thông báo tới giảng viên để đăng kí dự thi.

 

BÌNH LUẬN