Thứ Hai, 22/6/2020 | 08:40 GMT +7

Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019, Trường Đại học Hạ Long thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 và thời hạn phúc […]

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019, Trường Đại học Hạ Long thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 và thời hạn phúc khảo bài thi đối với các thí sinh có nguyện vọng đã dự tuyển viên chức năm 2019 vào làm việc tại Trường Đại học Hạ Long như sau:

  1. Kết quả thi tuyển
Số
TT
Họ và tên Ngày sinh Mã số CDNN Điểm thi Điểm ưu tiên Tổng điểm
1 Trần Đại Dương 02/8/1986 01.003 78   78
2 Nguyễn Việt Thành 23/7/1990 01.003 65   65
3 Đỗ Thị Bình 27/7/1981 01.003 60   60
4 Trần Thị Huyền 09/3/1983 01.003 50 5 55
5 Lê Phương Anh 28/8/1992 01.003 52   52
6 Mai Phi Hải 18/5/1986 01.003 50 5 55
7 Hoàng Thị Thuỳ Linh 25/11/1987 01.003 74   74
8 Lưu Thị Thanh Hoà 21/9/1988 V.07.01.03 91   91
9 Tô Thị Thái Hà 17/10/1991 V.07.01.03 74   74
10 Hoàng Thị Thu Hà 12/12/1986 V.07.01.03 63 5 68
11 Bùi Thị Huyền 26/2/1991 V.07.01.03 68   68
12 Trần Thị Thu Hương 14/4/1988 V.07.01.03 70   70
13 Bùi Bích Phương 16/7/1993 V.07.01.03 63   63
14 Nguyễn  Văn Huỳnh 22/8/1989 V.07.01.03 67   67
15 Trịnh Thị Vân 05/6/1990 V.07.01.03 71   71
16 Nguyễn Xuân Bách 27/7/1986 V.07.01.03 59   59
17 Mai Thị Hoa Huệ 1/11/1982 V.07.01.03 62   62

 

  1. Thời hạn phúc khảo

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai kết quả thi tuyển Vòng 2 (ngày 15/6/2020), thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi Vòng 2 về Sở Nội vụ – cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không giải quyết đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên (tính từ ngày ghi trên dấu bưu điện, nếu đơn được gửi theo đường bưu điện) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.

(Địa chỉ gửi đơn phúc khảo: Sở Nội vụ, tầng 3, Khu liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Trường Đại học Hạ Long thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

BÌNH LUẬN