Thứ Sáu, 22/5/2020 | 09:46 GMT +7

Chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên theo chính sách thu hút đặc biệt của tỉnh

...

Tính đến tháng 6/2020, chỉ tiêu thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại Trường Đại học Hạ Long còn 4 tiến sĩ, 30 thạc sĩ:

.

BÌNH LUẬN