Thứ Năm, 4/10/2018 | 10:01 GMT +7

Trường Đại học Hạ Long tham dự lớp tập huấn đánh giá cơ sở sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12

Trường Đại học Hạ Long tham dự lớp tập huấn đánh giá cơ sở sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 11/09/2018 đến 13/09/2018 tại thành phố Đà Nẵng. Nội dung chương trình tập huấn đã mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích, giúp cho các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tự đánh giá tại cơ sở.

Từ ngày 11/09/2018 đến 13/09/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn về công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cho các cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ tiêu chuẩn mới này được xây dựng theo những tiêu chuẩn của khu vực ASEAN về đảm bảo chất lượng chung, gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí thuộc 4 nhóm (Nhóm tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược; Nhóm tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống; Nhóm tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng về mặt thực hiện chức năng; Nhóm tiêu chuẩn Kết quả hoạt động).

Tham dự và chỉ đạo đợt tập huấn có PGS.TS. Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và TS. Lê Mỹ Phong – Trưởng Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục – Cục Quản lý chất lượng

Buổi tập huấn với sự tham gia các báo cáo viên đến từ Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT và các chuyên gia của 05 Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, ĐH Đà Nẵng và ĐH Vinh) cùng hơn 200 đại biểu là đại diện Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. Trong đó, trường Đại học Hạ Long có 02 đại biểu tham dự  là Th.S Phạm Thị Dung – Trưởng phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và Th.S Dương Thị Hồng Nhung – Kiểm định viên.

Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận, các học viên được trực tiếp tham gia thực hành một số nội dung cụ thể về công tác tự đánh giá dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Nội dung chương trình tập huấn đã giúp cho các đại biểu tham dự hiểu rõ hơn về Bộ tiêu chuẩn mới và các công văn hướng dẫn, có nhiều kiến thức, kinh nghiệm hữu ích trong việc thực hiện công tác tự đánh giá tại cơ sở.

Dưới đây là một số chuyên đề được chia sẻ bởi các báo cáo viên trong buổi tập huấn vừa qua

Chuyên đề 1: Báo cáo tổng quan về kiểm định đại học

Chuyên đề 2: Quy trình và chu kì kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo TT12

Chuyên đề 3: Hướng dẫn tự đánh giá

Chuyên đề 4: Kỹ thuật thu thập minh chứng

Chuyên đề 5: Tiếp cận tiêu chuẩn đánh giá

Chuyên đề 6: Đảm bảo chất lượng về chiến lược

Chuyên đề 7: Đảm bảo chất lượng về hệ thống

Chuyên đề 8: Đảm bảo chất lượng về chức năng

Chuyên đề 9: Phân tích Bộ tiêu chuẩn đánh giá – Nhóm kết quả

Chuyên đề 10: Đánh giá ngoài

Chuyên đề 11: Một số kinh nghiệm của ĐH Hutech

Chuyên đề 12:  Lưu ý sau tập huấn

Tổng hợp: Hằng Nga

BÌNH LUẬN