Thứ Hai, 10/5/2021 | 08:39 GMT +7

Sinh viên khoa Thủy sản đi thực hành thực tế tại cơ sở nuôi trồng thủy sản địa phương

Ngày 29 tháng 4 sinh viên lớp Nuôi trồng Thủy sản K4 được đi thực tế tại Khu nuôi tôm công nghiệp thuộc Khu 7 phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

 Thực hành thực tế tại doanh nghiệp là một trong những nội dung thực hành thuộc học phần ” Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản” do Th.S Vũ Công Tâm phụ trách.  Đến với doanh nghiệp, sinh viên đã được tạo điều kiện hết sức thuận lợi. Các em không những được quan sát, được trả lời những câu hỏi thắc mắc mà còn được trực tiếp thực hành. Qua đó, sinh viên đã tìm hiểu được thông tin chung và nội dung quản lý chất lượng nước bằng các chỉ tiêu sinh học, vật lý, hóa học, đặc điểm thổ nhưỡng. Bước đầu sinh viên đánh giá được chất lượng nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản.

Việc kết hợp giữa lí thuyết và thực hành thực tế tại các doanh nghiệp là hết sức cần thiết trong chương trình học của ngành Nuôi trồng thủy sản. Điều đó giúp cho sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đồng thời nắm bắt được những yêu cầu đòi hỏi của các doanh nghiệp cần có ở một kĩ sư Nuôi trồng thủy sản sau khi tốt nghiệp ra trường.

Sinh viên đang thực hành tại khu công nghiệp nuôi tôm

Ngô Thị Hoản – Vũ Công Tâm

BÌNH LUẬN