Thứ Năm, 30/6/2022 | 11:09 GMT +7

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát số 01- Ctr/CB, ngày 15/01/2022; Kế hoạch giám sát chuyên đề số 02- KH/CB ngày 05/5/2022 của Chi bộ khoa Sư phạm, Ngày 01/6/2022, Tổ giám sát Chi bộ khoa Sư phạm làm việc trực tiếp với 02 đảng viên được giám sát (Nguyễn Thị Thương và Hà Ngọc Yến).

Theo kết quả giám sát: 02 đồng chí đảng viên được giám sát luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; đã nêu cao và phát huy được tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phục tùng sự phân công của tổ chức, luôn chấp hành và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, của Đảng, pháp luật của Nhà nước. v.v.

Tuy nhiên, qua giám sát, Tổ giám sát cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của 02 đảng viên được giám sát: Thiếu bình tĩnh và sâu sắc trong phê bình; chưa đầu tư nhiều thời gian cho hoạt động thực hành, thực tế nghiệp vụ.v.v.

Căn vào kết quả giám sát, Tổ giám sát đề nghị: 02 đồng chí đảng viên được giám sát tiếp tục phát huy những ưu điểm, xây dựng và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời, triệt để những tồn tại, hạn chế của bản thân; Chi bộ tiếp tục cử cán bộ giám sát, giúp đỡ 02 viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Buổi làm việc trực tiếp của Tổ giám sát với 02 đảng viên được giám sát

BÌNH LUẬN