Thứ Tư, 2/11/2022 | 15:56 GMT +7

BỘ MÔN SƯ PHẠM MẦM NON BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN    

Chiều ngày 26/10/2022, tại phòng D301, Bộ môn Sư phạm Mầm non đã tổ chức báo cáo chuyên đề học thuật với chủ đề: “Tiếp cận phương pháp giáo dục Reggio Emilia trong Giáo dục Mầm non”.

Tham dự có Th.S Bùi Thị Hằng Nga – Chuyên viên phòng Tổ chúc, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế; Th.S Đặng Quang Rinh – P. Trưởng khoa Sư phạm, Trưởng Bộ môn Sư phạm mầm non; các giảng viên thuộc Bộ môn Sư phạm mầm non và 56 sinh viên các lớp CM19, CM20, ĐHMNK1.

Th.S Nguyễn Thị Hương báo cáo về nội dung chuyên đề

Sau phần báo cáo của Th.S Nguyễn Thị Hương, Th.S Nguyễn Minh Huệ chia sẻ thêm về sự đa dạng, phong phú ngôn ngữ để thể hiện kiến thức của bản thân trẻ mà phương pháp giáo dục Reggio Emilla khuyến khích; Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh phân tích thêm về giá trị cốt lõi của phương pháp Reggio Emilla; Th.S Đặng Quang Rinh nhấn mạnh thêm về Triết lý giáo dục của phương pháp Reggio Emilla. Các đề nghị của sinh viên về nội dung chuyên đề cũng đã được các giảng viên giải đáp cụ thể, rõ ràng.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, Th.S Đặng Quang Rinh đánh giá cao sự chuẩn bị và tham gia tích cực chủ các giảng viên thuộc Bộ môn; ghi nhận sự đóng góp của các giảng viên để rút kinh nghiệm cho buổi tổ chức sinh hoạt chuyên đề sau được tốt hơn.

Th.S Nguyễn Thị Hương đã trình bày báo cáo chuyên đề. Báo cáo đã đề cập đến: Lịch sử ra đời của phương pháp Reggio Emilia; Khái niệm, đặc điểm phương pháp Reggio Emilia; Nguyên tắc, yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận phương pháp Reggio Emilla; Nguyên tắc và quy trình vận dụng phương pháp Reggio Emilia trong giáo dục cho trẻ mầm non. Reggio Emilia là một phương pháp khuyến khích sự sáng tạo và cảm hứng, đánh giá cao khả năng của trẻ cũng như sức mạnh, năng lực, sự kiên trì và tiềm năng vô tận từ khi trẻ tiếp xúc với kiến thức. Đây là phương pháp giảng dạy tiên tiến chú trọng sự sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ, đem lại cho trẻ cơ hội trải nghiệm, khả năng phản ứng với mọi tình huống khiến cho trẻ tự tin, vui vẻ và sáng tạo.

Sau phần báo cáo của Th.S Nguyễn Thị Hương, Th.S Nguyễn Minh Huệ, chia sẻ thêm về sự đa dạng, phong phú về 100 ngôn ngữ của đứa trẻ để thể hiện kiến thức của bản thân trẻ mà phương pháp giáo dục Reggio Emilla khuyến khích; Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh phân tích, làm rõ về giá trị cốt lõi của phương pháp Reggio Emilla; Th.S Đặng Quang Rinh nhấn mạnh thêm về Triết lý giáo dục của phương pháp Reggio Emilla. Các đề nghị của sinh viên về nội dung chuyên đề cũng đã được các giảng viên giải đáp cụ thể, rõ ràng.

Các thành viên trong Bộ môn trao đổi, thảo luận về nội dung chuyên đề.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, Th.S Đặng Quang Rinh đánh giá cao sự chuẩn bị và tham gia tích cực của các giảng viên; ghi nhận sự đóng góp của các giảng viên để rút kinh nghiệm cho buổi tổ chức sinh hoạt chuyên đề sau được tốt hơn.

Bộ môn Sư phạm Mầm non

BÌNH LUẬN