Thứ Năm, 28/2/2019 | 15:54 GMT +7

Cơ cấu tổ chức của Khoa Ngoại ngữ

Cơ cấu tổ chức của Khoa Ngoại ngữ bao gồm: Lãnh đạo Khoa và các Bộ môn.

Thông tin lãnh đạo khoa Ngoại ngữ

TS. Vũ Thị Hà

Họ và tên: TS. Vũ Thị Hà

Chức vụ: Phụ trách khoa, kiêm trưởng bộ môn tiếng Trung

Chức danh: Giảng viên chính

Email: vuthiha@daihochalong.edu.vn

Điện thoại: 0915.933.715

TS. Nguyễn Thị Hằng Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Trưởng bộ môn tiếng Anh

Chức danh: Giảng viên

Email: nguyenthihang@daihochalong.edu.vn

Điện thoại: 0984.505.097

Ths. Hoàng Hải Anh

Họ và tên: ThS. Hoàng Thị Hải Anh

Chức vụ: Trưởng bộ môn tiếng Hàn

Chức danh: Giảng viên

Email: hoangthihaianh@daihochalong.edu.vn

Điện thoại: 0934.380.988

TS. Vương Thị Bích Liên Họ và tên: TS. Vương Thị Bích Liên

Chức vụ: Trưởng bộ môn tiếng Nhật

Chức danh: Giảng viên

Email: vuongbichlien@daihochalong.edu.vn

Điện thoại: 0968.363.156

BÌNH LUẬN