Thứ Tư, 13/2/2019 | 10:29 GMT +7

[Khoa Môi trường] Chuyên gia của tổ chức PUM (Hà Lan) chia sẻ kiến thức chuyên ngành cho sinh viên nhân dịp đầu năm mới

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chuyên gia PUM – Hà Lan trong thời gian làm việc tại Trường Đại học Hạ Long, ngày 15 tháng 01 năm 2019, sinh viên khoa Môi trường có cơ hội được học tập và trao đổi các kiến thức về năng lượng tái tạo và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu do tiến sĩ Wilhemus Nujien Corneils trình bày.

Đầu năm 2019, Khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long đón tiếp và cùng làm việc với Tiến sĩ Wilhelmus Nuijen về công tác quản lý việc sử dụng hiệu quả năng lượng và kiểm soát khí thải trong các nhà máy sản xuất tại Hà Lan, với kinh nghiệm từng làm chuyên gia cao cấp của Chính phủ Hà Lan về năng lượng và môi trường, ông đã cùng khoa Môi trường tổ chức buổi seminar về năng lượng tái tạo và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Đây là một cơ hội lớn cho các giảng viên trẻ và sinh viên Khoa Môi trường có một cách tiếp cận mới về năng lượng tái tạo bằng tiếng Anh chuyên ngành, từ đó hiểu được những cơ hội, thách thức và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Chuyên gia đã đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm sử dụng dụng tiết kiệm năng lượng nhờ các loại máy kiểm đếm việc sử dụng năng lượng đơn giản có thể sử dụng tại các hộ gia đình, các giải pháp thay thế năng lượng truyền thống nhờ các nhiên liệu hoá thạch bằng các loại năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối… Ví dụ, việc thay thế hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời tại các khách sạn trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh là một tiềm năng lớn trong việc kết hợp phát triển du lịch một cách bền vững qua các biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch…

Sau phần trình bày của chuyên gia, các giảng viên và sinh viên của khoa đã tích cực đưa ra các câu hỏi thảo luận về các vấn đề này một cách hiệu quả. Ngoài ra, mỗi sinh viên còn được trình bày các quan điểm và thái độ của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay trên toàn cầu. Từ đó, mỗi sinh viên Khoa Môi trường đều có nhận thức và thái độ đúng đắn về các vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu. “Dù biến đổi khí hậu là thực tế không thể đảo ngược, nhưng mỗi người cần có những hành động thiết thực, từng bước nhỏ để có thể giảm tới mức thấp nhất những tác động do biến đổi khí hậu gây ra”.

Khoa Môi Trường

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN