Thứ Năm, 8/11/2018 | 08:25 GMT +7

Lễ kết nạp đảng viên cho giảng viên khoa Du lịch

Chiều ngày 07 tháng 11 năm 2018, chi bộ khoa Du lịch đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú - giảng viên Nguyễn Minh Đức.

Trong công tác Đảng, phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ này, chi bộ khoa Du lịch trường Đại học Hạ Long trong những năm qua đã không ngừng quan tâm phát triển quần chúng ưu tú là giảng viên và sinh viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tiếp tục nhiệm vụ này, sau quá trình phấn đấu, đồng chí Nguyễn Minh Đức đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục và đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chiều ngày 07 tháng 11 năm 2018, chi bộ khoa Du lịch đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú – giảng viên Nguyễn Minh Đức.

Lễ kết nạp diễn ra theo đúng qui định, trình tự, nghiêm trang. Đồng chí Vũ Văn Viên đã thay mặt Ban chi ủy chi bộ khoa Du lịch đọc và trao quyết định Kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Minh Đức. Đảng viên mới Nguyễn Minh Đức đã đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng: nguyện trung thành với lí tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên, hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Minh Đức đã diễn ra tốt đẹp, tiếp tục trở thành nguồn động lực phấn đấu, có ý nghĩa động viên khích lệ giảng viên, sinh viên tích cực rèn luyện phấn đấu, đóng góp vào sự phát triển của chi bộ khoa Du lịch nói riêng và Đảng ủy trường Đại học Hạ Long nói chung.

Nguyễn Thị Mai Linh (Khoa Du lịch)

BÌNH LUẬN