Thứ Hai, 25/3/2019 | 15:13 GMT +7

Bộ chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng trường đại học Hạ Long

Bộ chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng trường đại học Hạ Long

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng (Part 1); (Part2)

 

 

BÌNH LUẬN