Trung tâm KHCN và BDCB

Tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng lễ tân, ngoại giao và tổ chức hội nghị tại trường Đại học Hạ Long

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ, trường Đại học Hạ Long đã phối hợp với Sở ngoại vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng “Kỹ năng lễ tân ngoại giao và tổ chức hội nghị” cho hơn 70 học viên là công chức, viên chức đại diện cho các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Quảng Ninh tại hội trường tầng 7, nhà B, trường Đại học Hạ Long (cơ sở 2A, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long)

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long tham dự Hội nghị Vai trò của nhà đầu tư thiên thần với các tổ chức thúc đẩy kinh doanh

Chiều ngày 4/11/2021, tại phòng Hội thảo tầng 2, nhà T, Trung tâm KHCN & BDCB và đại diện sinh viên các nhóm ý tưởng khởi nghiệp trường Đại học Hạ Long đã tham dự Hội nghị trực tuyến“Vai trò của nhà đầu tư thiên thần với các tổ chức thúc đẩy kinh doanh” do Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. 

8 dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Hạ Long năm 2021”

Thực hiện kế hoạch số 600/KH-ĐHHL ngày 14 tháng 06 năm 2021 của Trường Đại học Hạ Long về việc Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Hạ Long năm 2021”, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý khoa học và một số đơn vị phát động cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Hạ Long năm 2021”.

Chuyển giao công nghệ

Công nghệ: Nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) trong bể bằng hệ thống tuần hoàn khép kín (RAS)