Tin Tức

Trường Đại học Hạ Long, hưởng ứng sự kiện kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 tổ chức tại Quảng Ninh

Sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (Techconnect and Innovation Vietnam 2023) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo – Phát triển bền vững” sẽ diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh vào ngày 29-30/9. Sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Hội thảo “Phổ biến kết quả khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” (thuộc dự án MOTIVE) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày 21 và 22/9, Hội thảo “Phổ biến kết quả khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” (thuộc dự án MOTIVE), được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai tổ chức.