Thông Báo

Thông báo thời điểm bắt đầu năm học 2018-2019

Căn cứ kết luận cuộc họp thống nhất kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, trường đại học Hạ Long thông báo thời điểm bắt đầu năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau: 1. Các khóa năm thứ nhất (tuyển sinh năm 2018) 1.1. Hệ đại học Nhập học ngày 12/8/2018, […]