Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCLGD

Trường đại học Hạ Long cử cán bộ tham dự Khóa Đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp – Khóa 28

          Trường Đại học Hạ Long cử 02 cán bộ là Ths Nguyễn Mai Hùng và Ths Bùi Thị Hằng Nga tham dự khóa đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp – Khóa 28 do Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) […]