Phòng Đào tạo

Trường Đại học Hạ Long sau gần 10 năm phát triển

Sau gần 10 năm thành lập và phát triển, Trường Đại học Hạ Long hôm nay đã kiến tạo và phát triển môi trường đa văn hóa, năng động, vượt trội, trở thành sự lựa chọn ưu tiên của nhiều học sinh và phụ huynh.