Phòng Đào tạo

Các biểu mẫu văn bản dành cho sinh viên

Sinh viên khi làm các thủ tục có liên quan, cần tải các biểu mẫu và điền đủ các thông tin, xin xác nhận và nộp cho phòng Đào tạo. Đề nghị xem kĩ hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục dưới đây.

Hướng dẫn một số công tác đào tạo ĐHHL

1. Các văn bản phổ biến TT Số hiệu văn bản Tên văn bản Thời gian ban hành 1 736/HD-ĐHHL Hướng dẫn thực hiện Đề án Tiếng Anh cho các khóa tuyển sinh trước 2018 Tải về tại đây 25/09/2018 2 831/KH-ĐHHL Kế hoạch thực tập nghề nghiệp cho các hệ đào tạo ngoài sư phạm Tải […]