Khoa Thủy sản

NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Nhằm đáp ứng nhu cầu cao của xã hội cũng như của thí sinh Quảng Ninh và toàn quốc, năm 2020, Trường Đại học Hạ Long chính thức tuyển sinh ngành Nuôi trồng Thủy sản với 30 chỉ tiêu trong đó: xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với 15 chỉ tiêu và xét học bạ với 15 chỉ tiêu với nhiều suất học bổng có giá trị cao. Khoa thực hiện cam kết 100% sinh viên nam có việc làm sau khi tốt nghiệp.