Khoa Môi trường

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên lớp Đại học Quản lý Tài nguyên và Môi trường K1, niên khóa 2016-2020

Trong ngày 18 tháng 7 năm 2020, khoa Môi trường đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp Quản lý Tài nguyên và Môi trường K1 niên khoá 2016 – 2020 tại tầng 2, phòng Hội thảo Thư viện với sự tham gia của Hội đồng đánh giá, giảng viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm đến tham dự.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường – Trường Đại học Hạ Long với 30 chỉ tiêu cho khóa tuyển sinh năm 2020, trong đó: xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với 20 chỉ tiêu và xét học bạ với 10 chỉ tiêu. Đặc biệt học sinh Trúng tuyển vào ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có Tổng điểm xét tuyển từ 21 tới dưới 24 điểm được hỗ trợ 50% học phí, từ 24 tới dưới 27 điểm được hỗ trợ 100% học phí, từ 27 điểm trở lên được hỗ trợ 200% học phí (Học phí 780 nghìn đồng/ tháng).

Khoa môi trường – Đại học Hạ Long tham gia dự án “Xây dựng mô hình cộng đồng quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long”

Với phương châm nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn, để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Khoa Môi trường – Trường Đại học Hạ Long đã có sự kết nối hợp tác với một số đơn vị để cùng giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Mới đây, Khoa môi trường đã có sự hợp tác chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh để phối hợp trong quá trình xây dựng đề xuất các hoạt động chuyên môn cho dự án “Xây dựng mô hình cộng đồng quản lý, phân loại, thu gom và xử lý rác thải nhựa vùng ven biển Vịnh Hạ Long”.

Chuyên gia năng lượng tái tạo đến từ Hà Lan tập huấn cho sinh viên Khoa Môi trường về hệ thống điện mặt trời không kết nối lưới điện quốc gia

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Tiến sĩ Wilhelmus Corneils Nuijen chuyên gia cao cấp về năng lượng tái tạo của tổ chức PUM – Hà Lan có buổi tập huấn về cách tính toán vật tư thiết bị dựa theo nhu cầu sử dụng và cách lắp đặt hệ thống điện mặt trời không kết nối với lưới điện quốc gia và hệ thống nước nóng từ năng lượng mặt trời cho sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Hạ Long.