Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên tổ chức Giải kéo co chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2021).

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học 2020 – 2021, sáng 9/1/2021, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Hạ Long đã tổ chức giải kéo co sinh viên lần thứ I, năm 2021, chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2021).