Đoàn Thanh niên

Đoàn trường Đại học Hạ Long tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào sinh viên tỉnh Quảng Ninh năm học 2020 – 2021

Ngày 10/9/2020, Đoàn trường Đại học Hạ Long đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào sinh viên năm học 2019-2020 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 do Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức .

Năm học 2020 – 2021, phần mềm quản lí Hoạt động ngoại khóa sẽ được áp dụng cho sinh viên trường Đại học Hạ Long

Đó là nội dung chính, được đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh (Bí thư Đoàn trường) cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn thanh niên trường Đại học Hạ Long đề cập, trao đổi trong Hội nghị triển khai Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2020 – 2021.