Định hướng nghề nghiệp

Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp lần thứ 3-2018

Ngày 24/5, Trường Đại học Hạ Long tổ chức Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp lần thứ 3-2018. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên của trường tìm hiểu, ứng tuyển