Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng thanh nhạc

Cung cấp các kiến thức cơ sở về lý luận âm nhạc, kiến thức bổ trợ cho hoạt động biểu diễn vào công việc chuyên môn; các kiến thức cơ bản về hệ thống thanh nhạc, các phong cách âm nhạc đương đại: nhạc thính phòng, nhạc nhẹ và nhạc dân gian trong công tác chuyên môn…