Thứ Năm, 11/4/2019 | 15:26 GMT +7

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TRƯỜNG/SỞ

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TRƯỜNG/SỞ TT Năm học Các nhiệm vụ đã nghiệm thu và cho phép triển khai ứng dụng Chi tiết 1 2014 – 2015 51 đề tài, 14 tài liệu phục vụ dạy học, 27 tập bài giảng, 28 sáng kiến kinh nghiệm và 02 đĩa DVD Xem 2 2015 – […]

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP TRƯỜNG/SỞ
TT Năm học Các nhiệm vụ đã nghiệm thu và cho phép triển khai ứng dụng Chi tiết
1 2014 – 2015 51 đề tài, 14 tài liệu phục vụ dạy học, 27 tập bài giảng, 28 sáng kiến kinh nghiệm và 02 đĩa DVD Xem
2 2015 – 2016 21 nhiệm vụ khoa học cấp trường, 83 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở Xem
3 2016 – 2017 01 đề tài cấp sở, 10 đề tài cấp trường, 20 bộ câu hỏi trắc nghiệm dùng cho thi và kiểm tra đánh giá học phần; 45 nhiệm vụ cấp cơ sở Xem
4 2017 – 2018 11 nhiệm vụ khoa học cấp trường, 20 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, 06 hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn Xem
5 2018 – 2019

 

CÁC GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐH HẠ LONG

Toàn bộ thông tin tải về tại đây

 

 

BÌNH LUẬN