Thứ Tư, 10/4/2019 | 16:10 GMT +7

Bài báo đăng tạp chí và kỉ yếu hội thảo trong nước

TT Tên bài báo Tác giả Địa chỉ đăng Năm 1 Bài toán nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ Vũ Văn Viện TC Du lịch 2016 2 Rèn luyện kĩ năng quan sát cho học sinh – sinh viên trong học phần múa và phương pháp dạy trẻ vận […]

TT Tên bài báo Tác giả Địa chỉ đăng Năm
1 Bài toán nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ Vũ Văn Viện TC Du lịch 2016
2 Rèn luyện kĩ năng quan sát cho học sinh – sinh viên trong học phần múa và phương pháp dạy trẻ vận động theo nhạc Nguyễn Thị Hương Tạp chí KHGD Số 132 tháng 9/2016 2016
3 Tản Đà – Từ nhà Nho tài tử đến nhà Nho tân thời Bùi Thị Lan Hương  Tạp chí Khoa học trường ĐHSPHN 2016
4 Sử dụng phương tiện trực quan kết hợp với các PPDH tích cực trong dạy học các khái niệm hóa học cơ bản ở trường THCS Vũ Tiến Tình (đồng tác giả) Tạp chí khoa học giáo dục ISSN 2354-1075; Trang 246) 2016
5 Phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu Ngô Hải Ninh Tạp chí KH và CN (Đại học Thái Nguyên) số 32 (12/2016) ISSN: 1859-2759 2016
6 Định hướng phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh BĐKH ở Quảng Ninh Ngô Hải Ninh Tạp chí Khoa học và công nghệ (Đại học Thái Nguyên) tập 163, số 03/2,2017 2016
7 Phân tích đối chiếu chỉ hướng ngữ nghã của thành phần định ngữ trong tiếng hán và tiếng Việt hiện đại Vũ Thị Hà Kỉ yếu hội thảo quốc tế HN 2016
8 Phương pháp TPR trong dạy và học tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên Nguyễn Đức Tú TC Thiết bị giáo dục 2016
9 Ảnh hưởng của giá trị đạo đức truyền thống tới giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong giai đoạn hiện nay Nguyễn Thu Thủy Tạp chí Giáo dục 2016
10 Một số thuận lợi và khó khăn trong đào tạo theo tín chỉ học phần “ Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin” ở trường Đại học Hạ Long Nguyễn Thu Thủy Tạp chí Giáo dục và xã hội 2016
11 Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên hiện nay Nguyễn Chí Đông Tạp chí Giáo dục lý luận 2016
12 Viết bài đăng tạp chí Thiết bị giáo dục:  Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tâm lí học ở trường Đại học Hạ Long Vũ Thanh Hòa Tạp chí Thiết bị giáo dục 2016
13 Quảng Ninh đổi mới sáng tạo để phát triển du lịch Nguyễn Vân Hà (đồng tác giả) Tạp chí du lịch số 12/2016 2016
14 Về kết cấu cốt truyện trong bộ ba tiểu thuyết Xứ tuyết, Ngàn cánh hạc, Cố đô của Yasunari Nguyễn Thị Huân Tạp chí Đông Bắc Á, số 2 năm 2017 2017
15 Kết cấu nhân vật trong bộ ba  tiểu thuyết Xứ tuyết, Ngàn cánh hạc, Cố đô của Yasunari Kawabata Nguyễn Thị Huân Tạp chí KHtrườngĐHSPHN số tháng 2 năm 2017 2017
16 Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của Yasunari Kawabata Nguyễn Thị Huân Tạp chí văn hoá nghệ thuật, số tháng 3 năm 2017 2017
17  Nguyễn Chánh Sắt và sự phát triển của văn xuôi Quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỉ XX (Trường hợp Nghĩa hiệp kì duyên) Bùi Thị Lan Hương  Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn 2017
18 Nhìn lại một số ca khúc tiêu biểu trong gia đoạn chống Mỹ cứu nước về đề tài người phụ nữ cách mạng Việt Nam Trần Vũ Lâm Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật số 20/2017 2017
19 Tác động quan hệ bố – mẹ và cách thức quản lý, giáo dục con tác động đến hành vi gây hấn của trẻ vị thành niên Vũ Vương Trưởng (đồng tác giả) Tạp chí Tâm lí học xã hội tháng 7/2017 2017
20 Dạy học khám phá – Quy trình vận dụng trong dạy học Nguyễn Thị Điệp Tạp chí Trí thức và phát triển 2017
21 Tăng cường liên kết đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập Vũ Văn Viện Bộ VHTTDL 2017
22 Quảng Ninh gắn làng nghề truyền thống với du lịch Vũ Văn Viện TC Du lịch 2017
23 Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng, tỷ lệ sống giai đoạn sớm của cá mú lai giữa loài cá mú nghệ và cá mú hoa nâu Đặng Toàn Vinh (đồng tác giả) Tạp chí KH-CN Thủy sản 2017
24 Đặc điểm của bổ ngữ chỉ hoàn thành kết thúc trong tiếng Hán hiện đại Vũ Thị Hà Tạp chí Ngôn ngữ 2017
25 Bài báo: Dạy học chủ đề “Các tác dụng của ánh sáng” Nguyễn Lâm Sung Tạp chí TBGD số 158 tháng 12/2017 2017
26 Cao Duy Sơn dấu ấn văn hóa miền núi trong tiểu thuyết Đàn Trời Bế Thị Thu Huyền Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật số 399 tháng 9/2017 2017
27 Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết của Cao Duy Thanh sơn dưới góc nhìn văn hóa Bế Thị Thu Huyền Tạp chí Khoa học số 49 tháng 6/2017 2017
28 Biểu tượng thiên nhiên trong tiểu thuyết miền núi phía bắc Bế Thị Thu Huyền Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 397 tháng 7/2017 2017
29 Trị liệu lời nói, ngôn ngữ và giao tiếp; đánh giá và hỗ trợ trong giáo dục hòa nhập Trần Thị Hòa Kỉ yếu HT quốc gia (Unicef) 3-11-2017 2017
30 Tìm hiểu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Bùi Thị Minh Huệ  Tạp chí Lao động và Công đoàn:  số 633 tháng 12/2017, tr.18-19. 2017
31  Tác động của kinh tế thị trường tới đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non hiện nay Nguyễn Thu Thủy Tạp chí Giáo dục
và Xã hội
/số tháng 3/2018, tr.148-151
2018
32 Đạo đức nghề nghiệp và những giải pháp nhằm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên mầm non ở Việt Nam hiện nay Nguyễn Thu Thủy Tạp chí
Giáo dục và Xã hội
/số tháng 5/2018
2018
33 Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam: So sánh trợ động từ chỉ khả năng “能” và một số phương thức biểu đạt khả năng điển hình trong tiếng Hán hiện đại. Vũ Thị Hà NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 2017
34 Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho HS THPT thông qua bài tập hóa học có nội dung thực tiễn Nguyễn Văn Quang (đồng tác giả) HTKHQT Phát triển năng lực SP đội ngũ GV khoa học tự nhiên…. 2017
35 Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho HS THPT thông qua bài tập hóa học có nội dung thực tiễn Vũ Thị Thu Hương (đồng tác giả) 2017
36 Vai trò giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên hiện nay Nguyễn Chí Đông Tạp chí Giáo dục
và Xã hội
/số tháng 3/2018
2018
37 Vẻ đẹp thiên nhiên vịnh Hạ Long qua 3 ca khúc Tôi về đây nghe sóng, Bình minh Hạ Long và Đêm trăng trên vịnh Hạ Long Trần Vũ Lâm Tạp chí GD nghệ thuật số 23/2018 2018
38 Một vài thủ pháp sáng tác ca khúc viết về Quảng Ninh Trần Đức Nhâm Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 4405 tháng 3/2018 2018
39  Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trí tuệ cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi Nguyễn Thị Hương (đồng tác giả) Tạp chí Giáo dục, số 421 (Kì 1-2018) 2018
40 Phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu Ngô Hải Ninh Tạp chí Môi trường, Số 1/tháng 3 năm 2018 2018
41 Hát Đúm trong lễ hội cổ truyền huyện Thủy Nguyên (Thành phố Hải Phòng) xưa và nay” Lưu Thị Thanh Hòa Tạp chí nghiên cứu văn hóa của trường Đại học Văn hóa Hà Nội 2018
42 Thực trạng năng lực quản trị
bản thân của học sinh THCS
Vũ Vương Trưởng (đồng tác giả) Tạp chí Tâm lý học Số tháng 1 năm 2018, 2018
43 Đối chiếu các phương thức định danh cơ bản thuật ngữ thủy sản trong tiếng Anh và tiếng Việt Nguyễn Đức Tú Tạp chí nhân lực khoa học xã hội số 61(tháng 6/2018) 2018
44 Sự cần thiết của việc gắn kết bền vững giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực. Nguyễn Thị Ngọc Lan Dự án VOYAGE- AlmaLaurea 2018

 

 

 

BÌNH LUẬN